[ ] [ ]

Adi Tatar: Tatar Tarihi Matsetenda’ge Khasan-kha’zratka’ nindider a’sha’ke keshe ho’zhu’m itte.

Mo’khta’ra’m din karda’shla’rem! 2 kon’ elek nindider ka’fer Khasan-kha’zra’tne Ma’ska’u’neng uramynda kina’t bitena’ sokty ha’m Khasa’n-kha’zra’tneng tesh kaznasyn syndyrdy. Khasan-kha’zra’t Ma’tsetta’n metroga bargan ide. Kha’zer Khasan-kha’zra’t hastahana’da’. :((


18-02-12 12:07Adi Tatar Tatar Tarihi Matsetenda’ge Khasan-kha’zratka’ nindider a’sha’ke keshe ho’zhu’m itte. 18-02-12 12:07
Adi Tatar Re:Tatar Tarihi Matsetendage Khasan-khazratka nindider ashake keshe hozhum itte.  18-02-12 12:08
Irek Bikkinin   18-02-12 18:03
Irek Bikkinin Re:   18-02-12 18:05


:
Email
Cc