[ ] [ ]

: Re:Zinnur- Halkem minem

//Bik yakshe er. Bu mishar egete nindi dingiz yanenda basep misharcha erli? Hazar dingezena eshagan. //
"ә"??
, -.


18-12-09 21:54- !  06-12-09 23:40
Kurt Minem Halkym - Super!   06-12-09 23:50
Re: - !(-)  28-10-10 17:23
Kurt USCIRF Regrets Swiss Minaret Ban.   07-12-09 00:57
Kurt Re: - !   08-12-09 01:35
Re:Zinnur- Halkem minem 18-12-09 21:54


:
Email
Cc