Iglan östäü

Iglanni üzgärtü

Ezläü

 Tugan könnär

TANIŞIRGA TELIM:
QIZLAR
Xat alişu öçen
Dimläşü öçen

EGETLÄR
Xat alişu öçen
Dimläşü öçen

ФОРУМ

ÇAT!

QUNAQLAR QITABI

Оценка помещения


   Isänmesez qaderle tugannar! Sez berençe, tatar egetläre xäm qizlari öçen tanişular saitina kerdegez. Sezne saitniñ xucalari sälamli!

Dusläşirgä teläüçe qizlarniñ iglannari:
Duslaşirga teleüçe tatar qizlari monda! Sez söiqemle, çibär xäm uñgan tatar qizin ezlisezme? Duslaşu, xat alişu öçen bersennän-berse matur tatar qizlarin sez bu büleqtä taba alasiz.
Duslaşirga teläüçe tatar qizlari monda!


Dusläşirgä teläüçe egetlärneñ iglannari:
Duslaşirga teleüçe tatar egetlere monda! Sez uñgan tatar egete belän tanişirga telisezme? Bu büleqtäge egetlär sezdän xatlar qötälär. Duslaşigiz, xatlar alişigiz!
Duslaşirga teläüçe tatar egetläre monda!


Dimläşergä teläüçe qizlarniñ iglannari:
Dimleşerge teleüche tatar qizlari monda! Bu bülektä sez üzegez öçen boten dönya builap taralgan tatar qizlari arasinnan üzegezgä xuş kilgäne belän Internet aşa dimläşä alasiz.
Dimläşergä teläüçe tatar qizlari monda!


Dimläşergä teläüçe egetlärneñ iglannari:
Dimleşerge teleüche tatar egetlere monda! Qizlar! Sez äle üzegezneñ ikençe iarimigizni tapmadigizmi? Sezgä duslaşu gina tügel, ä nigrak xäm qöçleräq xislär qiräkme? Bu büleq sezneñ öçen!
Dimleşergä teläüçe tatar egetläre monda!

Bazada 30937 iglan bar
Virtual täbriqlämälär

YAÑALIQLAR

Katalog

Bezneñ duslar

Tatar history Татар Газетасы TATARICA
Google