[ ] [ ]

Adi Tatar: Uryslyk.

Do’res yazasyz, Ufaly a’fa’nde. "Uryslar" - andyi milla’t yok. "Uryslyk" - "sa’ya’si tu’ga’ra’k" shikelle. Kem gena’ anda yok: finn-ugrlar da, to’rki keshela’r da, Afrikalylar da, h.b. Ma’sa’la’n, yerta’ga’ min "Min Urys!" dip a’itsa’m, uryska sanalyrmyn da! :)) Bik yingel! :)) Ko’lke! :))


02-01-12 15:37  17-12-11 08:59
Adi Tatar Re: - Occupation of Tatarstan and other Tatar lands.   17-12-11 09:43
Kamil Re:   05-03-12 06:04
Adi Tatar 01 October 1783 - Genocide of the Nogai-Tatars.   17-12-11 09:46
Re:01 October 1783 - Genocide of the Nogai-Tatars.   21-12-11 19:40
Adi Tatar Uryslyk. 02-01-12 15:37


:
Email
Cc